Loading...

ฟีโรโมน มอดยาสูบ

รายละเอียดโดยย่อ

สถานีฟีโรโมนควบคุมมอด พร้อมฟีโรโมนมอดยาสูบ (Pheromone traps) เป้นเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนระบบ IPM ภายใต้อุตสาหกรรมผลิตอาหาร และคลังสินค้าประเภทธัญพืชได้เป็นอย่างดี ด้วยคุณสมบัติของฟีโรโมนที่มีคุณภาพสูงในการดึงดูดแมลงเป้าหมาย อีกทั้งการดักจับด้วยกาวทำให้สินค้าปลอดภัยจากสารเคมี

รายละเอียด

Brands

Strong Guard

โทรสอบถาม 02-377-7195 หรือ LINE หาเราตอนนี้ที่