Loading...

วาโปนา

รายละเอียดโดยย่อ

ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงสารออกฤทธิ์คือไดคลอร์วอส อยู่ในกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต ออกฤทธิ์เร็วเมื่อฉีดพ่นตามบริเวณที่มีแมลงรบกวนหรือแหล่งหลบพัก แมลงที่สัมผัสสารเคมีจะร่วงตายทันที สามารถสลายตัวได้ภายในเวลาอันสั้นจึงเหมาะสำหรับการกำจัดแมลงในช่วงระบาดและไม่ต้องการการตกค้างนาน

โทรสอบถาม 02-377-7195 หรือ LINE หาเราตอนนี้ที่