Loading...

เคมีกำจัดแมลงแม็กนั่มโปร ฟิโปรนิล 5%

รายละเอียดโดยย่อ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายด้วยสารออกฤทธิ์ ฟิโพรนิล ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดปลวก จัดอยู่ในกลุ่ม Non repellent ปลวกไม่สามารถรับรู้ได้ถึงพื้นที่ที่มีการฉีดพ่นสารเคมีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสในการสัมผัสถูกสารเคมี คุณสมบัติพิเศษของสารออกฤทธิ์อีกอย่างคือสามารถส่งผ่านตัวยาจากปลวกตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งได้ ทำให้เกิดการตายต่อเนื่อง นิยมนำมาใช้สำหรับบ้านที่มีปัญหาปลวกเข้าทำลายหรือมีโครงสร้างที่ซับซ้อนยากต่อการกำจัด

ด้วยสูตรที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาเพื่อช่วยในการยึดจับพื้นผิว ไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้ และพื้นผิวที่ฉีดพ่น อีกทั้งช่วยเพิ่มฤทธิ์ในการตกค้างได้ดียิ่งขึ้น แม็กนั่มโปร จึงเป็นที่ยอมรับและมั่นใจในการเลือกใช้

รายละเอียด

Brands

Maxnum Pro

โทรสอบถาม 02-377-7195 หรือ LINE หาเราตอนนี้ที่