เกี่ยวกับเรา

Who we are

เกี่ยวกับเรา

About us

บริษัทแอ็ดวานซ์ แฟคตอรี่ 1998 จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ 25 กันยายนพ.ศ.2541 โดยเริ่มจากการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาสุขอนามัยและอุปกรณ์สุขอนามัย ซึ่งสินค้าเหล่านี้มีการใช้อย่างกว้างขวางในบริษัททำความสะอาดทั้งหลาย ต่อมา บริษัทได้เห็นถึงโอกาสในการขยายกลุ่มสินค้าหมวดอุปกรณ์และเคมีกำจัดแมลงเนื่องจากธุรกิจกำจัดแมลงมีการขยายตัวสูงขึ้น เมื่อสินค้าหมวดสุขอนามัยและหมวดอุปกรณ์กำจัดแมลงได้ขยายตัวเข้าไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม ทางบริษัทได้ให้ ความสำคัญของการสร้างมาตรฐานในโรงงานอุตสาหากรรมทางด้านการควบคุมแมลงโดยไม่มีการใช้สารเคมีในสายการผลิตซึ่งเป็นจุดเสี่ยงต่อการปนเปื้อน บริษัทจึงได้ขยายกลุ่มสินค้าเครื่องดักแมลง ทื่ไม่จำเป็นตัองใช้สารเคมี ไร้มลพิษ สะดวก ง่าย และเหมาะสมต่อการใช้งาน วันนี้ บริษัทได้ก้าวข้ามไปสู่นวัตกรรมของเครื่องดักแมลงสำหรับครัวเรือนซึ่งเป็นการสร้างแนวคิดที่ไม่หยุดยั้งในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับลูกค้าเสมอไป

พันธมิตรของเรา

Our Alliances
หากยังมีคำถามเพิ่มเติม ติดต่อเราได้โดยตรง

Talk directly to our friendly customer service.