Loading...

Imiforce 20 SC

รายละเอียดโดยย่อ

ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวกและแมลงสารออกฤทธิ์คือ อิมิดาคลอพริด จัดอยู่ในกลุ่ม Non repellent เมื่อฉีดพ่น อิมิฟอร์ซ 20 เอสซีปลวกและแมลงไม่สามารถรู้ว่ามีการฉีดพ่นสารเคมีในบริเวณนั้นๆ เพิ่มโอกาสในการสัมผัสการเคมี ออกฤทธิ์ช้าทำให้เกิดการส่งผ่านตัวยาและเกิดการตายต่อเนื่องได้ทั้งในปลวกและแมลง สารออกฤทธิ์อิมิดาคลอพริดนิยมนำมาใช้ในการกำจัดแมลงเพื่อแก้ปัญหาการดื้อยาต่อสารเคมีในกลุ่มไพรีทรอยด์ อีกทั้งนิยมนำมาใช้ในการกำจัดตัวเรือดซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ่สำหรับการท่องเที่ยว

โทรสอบถาม 02-377-7195 หรือ LINE หาเราตอนนี้ที่